Altara Suites Da Nang

Hạng phòng

Căn Hộ Suite 1 Phòng Ngủ

Sức chứa: 2 Người lớn

Kích thước: 60m2

View: Bán đảo Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Căn Hộ Bliss 1 Phòng Ngủ

Sức chứa: 2 Người lớn

Kích thước: 65m2

View: Bán đảo Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Căn Hộ Harmony 2 Phòng Ngủ

Sức chứa: 2 Người lớn

Kích thước: 80m2

View: Bán đảo Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Căn Hộ Serenity 2 Phòng Ngủ

Sức chứa: 4 Người lớn

Kích thước: 90m2

View: Một phần Đại dương, Thành phố Đà Nẵng, hoặc Bán đảo Sơn Trà

Căn Hộ Zen 2 Phòng Ngủ

Sức chứa: 4 Người lớn

Kích thước: 100m2

View: Hướng biển